SERVICIUL DE SALUBRITATE

OBIECTIVE ȘI INIȚIATIVE CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIULUI DE SALUBRITATE DE PE RAZA COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE

1. Obiective principale pentru realizarea activităţii de salubritate pe raza COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE:

  • Implementarea precolectării şi colectării selective a deşeurilor municipale pe raza COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE;
  • Reducerea la minim a impactului activităţii de colectare a deşeurilor asupra mediului, ambientului, sănătăţii populaţiei, traficului; Implementarea infrastructurii serviciului de salubritate în stilul arhitectonic, ambiental şi peisagistic al COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE;
  • Implementarea unor sisteme performante de gestiune a dotărilor şi a infrastructurii serviciului de salubritate de pe raza COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE;
  • Modernizarea dotărilor necesare desfăşurării precolectării, colectării şi transportului deşeurilor municipale de pe raza COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE;
  • Tratarea, sortarea şi valorificarea întregii cantităţi de deşeuri produse pe raza COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE;


2. Iniţiative aplicabile Strategiei de Gestiune a Deşeurilor de pe raza COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE

  1. Salubrizarea menajeră – înlocuirea sistemului actual de colectare a deşeurilor menajere cu un sistem nou de colectare, integrat în mediu, sistem care să faciliteze colectarea selectivă a deşeurilor.

Salubrizarea stradală – suplimentarea /înlocuirea coşurilor stradale de gunoi pe raza COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE

  •  Deszăpezire – fluidizarea circulaţiei pe timp de iarnă prin curatarea zăpezii si imprastierea cu material antiderapant pe toate strazile din Comuna Dumbrava Rosie.
  • Sortarea/tratarea/valorificarea deşeurilor produse pe raza COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE, în vederea îndeplinirii ţintelor de reciclare/valorificare ce revin ca obligaţie COMUNAEI DUMBRAVA ROSIE, ţinte stabilite de Uniunea Europeană şi asumate de România.